افتخار و احترام

هبی Taiturn شرکت فیلتر,.با مسئولیت محدود به طور کامل دنبال کردن آزمون مدیریت کیفیت system.We ISO / TS16949 و اندازه گیری فرآیند و محصول صرفا با توجه به نیازهای مشتریان و خط مشی کیفیت ما,همچنین ارائه محصول است که پاسخگویی به نیاز مشتریان و حکومت در قانون.
1
1